Święta i rocznice

Aktualny wykaz świąt państwowych i narodowych

1 marca
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
(ustanowiony w 2011, jako święto państwowe) ku czci żołnierzy napiętnowanych przez reżim komunistyczny, a więc żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia (Wolność i Niezawisłość, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych). Żołnierze ci prześladowani byli w okresie stalinizmu, wielu aresztowano i torturowano oraz skazano na śmierć.
Święto to nie jest dniem wolnym od pracy.

1 maja
Święto państwowe, nieformalnie nazywane Świętem Pracy
Święto to jest dniem wolnym od pracy.

3 maja
Święto Narodowe Trzeciego Maja (ustanowione w 1919, ponownie w 1990)
Święto upamiętnia uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku przez Sejm Wielki i króla Zygmunta Augusta Poniatowskiego. Okazja ta podkreśla rangę wydarzenia, jakim było dojście różnych polskich stronnictw do wspólnej zgody i kompromisu, który miał na celu uratowanie upadającej Rzeczpospolitej. Konstytucja wprowadzała prawo większości w głosowaniu, likwidując przywilej liberum veto oraz zaliczała niższe stany społeczne w poczet narodu polskiego. Święto było zakazane w okresie PRL-u.
Jest to dzień wolny od pracy.

8 maja
Narodowy Dzień Zwycięstwa (ustanowiony 24 kwietnia 2015 roku “w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami”)
Obecnie nie jest to dzień wolny od pracy.

1 sierpnia
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego (ustanowiony w 2009, jako święto państwowe)
Pierwszy sierpnia jest w Polsce poświęcony pamięci ofiar powstania warszawskiego.  Wybuchło ono właśnie tego dnia 1944 roku w Warszawie. W powstaniu zginęło około 150 tysięcy ludzi, głównie bardzo młodych, którzy walczyli przez 63 dni z hitlerowskim najeźdźcą. Powstanie było jednym z najbardziej krwawych wydarzeń II wojny światowej w Polsce. Podczas walk doszło do rzezi ludności cywilnej na Pradze i Ochocie. Hitler w zemście za wzniecenie powstania wydał rozkaz zrównania Warszawy z ziemią.
Nie jest to dzień wolny od pracy.

31 sierpnia
Dzień Solidarności i Wolności (ustanowiony w 2005, jako święto państwowe)
Jest ono obchodzone w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych na Wybrzeżu w 1980 roku. Akt ten w sposób znaczący przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce i w Europie Wschodniej. Stał się również początkiem powstania Solidarności.
Święto nie jest dniem wolnym od pracy.

11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości (ustanowione w 1937, ponownie w 1989) to jedno z najważniejszych świąt państwowych. Zostało ono ustanowione ku czci wielkiego wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości po ponad 120 latach niewoli. 11 listopada 1918 roku Rzeczpospolita powróciła oficjalnie na mapę Europy, mimo że wcześniej jej obszar został zagarnięty i podzielony przez trzy obce mocarstwa: Austrię, Prusy i Rosję. Na czele państwa stanął wówczas marszałek Józef Piłsudski. Święto w okresie PRL-u zostało wykreślone z kalendarza.
Jest to dzień wolny od pracy.

Święta ustanowione w drodze ustaw, bez określania ich jako państwowe lub narodowe

8 lutego
Święto Służby Więziennej (ustanowione w 2010)

2 maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (ustanowiony w 2004)
Dzień Polonii i Polaków za Granicą (ustanowiony w 2002)

4 maja
Dzień Strażaka (ustanowiony w 2002 roku przy nowelizacji ustawy z 1991)

16 maja
Święto Straży Granicznej (obchodzone od dnia podjęcia służby przez formację, tj. 16 maja 1991 roku)

29 maja
Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa (ustanowiony w 2011)

24 lipca
Święto Policji (ustanowione 21 lipca 1995, przy nowelizacji ustawy o Policji)

15 sierpnia
Święto Wojska Polskiego (ustanowione w 1992, wolne od pracy przy okazji święta katolickiego Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny)

1 września
Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (ustanowiony w 1997, jako „Dzień Weterana”, od 18 maja 2014 obchodzony pod zmienioną nazwą)

Święta ustanowione uchwałą Sejmu (aktem niemającym charakteru powszechnie obowiązującego)

23 marca
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (uchwalony w 2007)

13 kwietnia
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (uchwalony w 2007)

27 maja
Dzień Samorządu Terytorialnego (uchwalony w 2000)

4 czerwca
Dzień Wolności i Praw Obywatelskich (uchwalony w 2013)

14 czerwca
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (uchwalony w 2006)

11 lipca
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej (uchwalony w 2016)

2 sierpnia
Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti (uchwalony w 2011)

17 września
Dzień Sybiraka (uchwalony w 2013)

27 września
Dzień Podziemnego Państwa Polskiego (uchwalony w 1998)

13 grudnia
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego (uchwalony w 2002)

Uroczystości państwowe i patriotyczne na terenie Tarnowa

22 stycznia
Rocznica Powstania Styczniowego 
Cmentarz Stary

27 stycznia
Rocznica wyzwolenia KL Auschwitz 
Dworzec Kolejowy

5 marca
Rocznica wydania rozkazu zamordowania polskich oficerów 

13 kwietnia
Rocznica Mordu Katyńskiego 
Kościół Filipinów, Grób Nieznanego Żołnierza,

3 maja
Święto 3 Maja – rocznica 
Katedra, Grób Nieznanego Żołnierza,

13-14 czerwca
Rocznica Pierwszego Transportu Więźniów Politycznych do KL Auschwitz
www.pierwszytransport.tarnow.pl

1 sierpnia
Rocznica wybuchu powstania warszawskiego 
Kościół Filipinów, Grób Nieznanego Żołnierza,

6 sierpnia
Rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej 
Kościół Filipinów, Grób Nieznanego Żołnierza,

15 sierpnia
Rocznica „Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą” 
Katedra, Grób Nieznanego Żołnierza,

1 września
Uroczystości poświęcone Pamięci Ofiar II wojny światowej w 79. rocznicę wybuchu 
Pomnik Ofiar Faszyzmu

17 września
Dzień Sybiraka, uroczystości poświęcone pamięci ofiar agresji ZSRR na Polskę oraz deportacji na Syberię 
Bazylika Katedralna, Pomnik Ofiar Stalinizmu

27 września
Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 
Kościół Filipinów, Grób Nieznanego Żołnierza

30 października 
Święto Miasta Tarnowa – Pierwsze Niepodległe – Dzień Pamięci o Zwycięskim Zrywie Niepodległościowym w Tarnowie
www.niepodlegly.tarnow.pl

11 listopada
Rocznica odzyskania Niepodległości
Katedra,
Grób Nieznanego Żołnierza

13 grudnia
Uroczystość poświęcona Pamięci ofiar stanu wojennego 
Grób Nieznanego Żołnierza