Józef Krawczyk

Urodzony w Łąkcie Górnej k. Bochni w 1935 r., ukończył LSP w Tarnowie, a później studiował na wydziale konserwacji dzieł sztuki w Krakowie, dyplom w 1961 r.

Od 1959 r. jest pracownikiem dydaktycznym  w LSP w Tarnowie . Był współorganizatorem Pomaturalnego Studium Konserwacji Sztuki przy LSP w Tarnowie. Organizował cykl wystaw prac uczniów liceum zarówno w kraju jak i poza jego granicami: Austria, Czechosłowacja, Szwecja, Łotwa, Bułgaria. Sporadycznie uprawia malarstwo akwarelowe i jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą.

Ważniejsze realizacje konserwatorskie:

– ratusz w Tarnowie: Sala Pospólstwa badania i konserwacja malowideł pod kierunkiem prof. J.E. Dutkiewicza, 1962 r.

– Olkusz – kościół parafialny, konserwacja malarstwa ściennego, 1966 r.

– Tarnów Kościół św. Trójcy, konserwacja ołtarza XVII w., 1969 r.

– Jeżów konserwacja malarstwa ściennego 1966 r.

– Tarnów katedra , konserwacja stalli gotyckich , 1980 r.

– Tarnów Cmentarz Stary, konserwacja pomnika powstańców 1863 r. i pomnika Rufina Piotrowskiego , 1984 r.

– Bobowa kościół parafialny , konserwacja wystroju , praca zespołowa l. 1990-95

–  Zgórsko /konserwacja polichromii z XIX w. praca zespołowa , 1994-95./.